Manglerud sjøvettopplæring

Klassene er her 2 dager.

Første dag er de på Sjøskolen for teori og småbåtpraksis. Andre dagen er de på tokt med MS Folden.