Sjøvettopplæring

Her kan du laste ned kursheftet for Sjøvettopplæringen.

Alle elever får dette utdelt når de kommer på Sjøskolen. (Dersom din klasse skal hit i vintersesongen, vil dere få dette kursheftet tilkjørt til skolen, slik at dere kan jobbe med noen av oppgavene før dere kommer på Sjøskolen).