Kurs for lærere

Vi ønsker at lærere som skal benytte seg av tilbudene om Livet i fjæra og seiling, har vært her på kurs først. Vi holder kurs om våren og høsten!

Livet i fjæra

Dette er et innføringskurs, hvor du blir vist hvilke fasiliteter Sjøskolen kan tilby. Dere får forslag til hvordan undervisningen kan legges opp. Det er en fordel om man har noe kunnskap om naturfag.

Kursets varighet er ca. 2 timer.

Seiling

Kurset blir lagt opp etter nivået til deltagerne. Primært er dette et nybegynner kurs, hvor fokuset er å lære å mestre seiljollene våre. Det vil også bli gjennomgått rigging av båtene, oppskvær etter bruk, og bruk av følgebåt.

Seiling er ikke noe man lærer på én kveld, men etter deltagelse på kurs, kan man avtale tidspunkt for å låne jollene på ettermiddagene for egentrening.

Dersom det blir etterspørsel så kan vi sette opp ekstrakurs for de som ønsker å repetere det de har lært på kurs nr 1, eller evt. utvikle kunnskapen videre.

  • Seilkursets varighet er ca. 3 timer.
  • Alle kursene starter kl. 15.00.


Ta kontakt
med oss, dersom du er interessert i å melde deg kurs.