Livredning i åpent vann

senario

Livredning i åpent vann foregår ombord i Sjøskolens fartøy i tidsrommet kl. 09.00–14.00. Kurset er lagt opp for å gi elevene kunnskap om livredning i åpent vann gjennom praktisk trening og øvelser. Øvelsene vil være realistiske. 

Elevene vil få trening i følgende aktiviteter:

 • Redning med redningsstang
 • Kaste ut et flytemiddel, redningsline, livbøye
 • Ilandføring av "druknede"
 • Forflytning av bevistløse
 • Demonstrasjon i bruk av robåt for redning av person i nød
 • Svømme ut og bringe til land "druknet" person (gjelder kun de som er iført våtdrakter)
 • Trening av Hjerte-Lunge redning på dukker
 • Lære om farene ved nedkjøling (hypotermi)
 • Redde "druknede" personer fra sjøen og gi de riktig medisinsk behandling

9-12 elever vil være markører i sjøen, mens resten av klassen vil være livreddere på land. Det er ikke et krav at alle elevene kan svømme. De elevene som skal være markører i vannet blir kledd opp i gode heldekkende våtdrakter. Disse må kunne svømme minst 200 m (4 x frem og tilbake i et 25-metersbasseng). Alle vil delta enten som markører eller livredder.

Øvelse: Klassen deles i tre lag.

 • Hvert lag skal gjennomføre livredning på "druknet" person som ligger i vannet og gi de medisinsk behandling
 • Hvert lag skal besvare en livredningsquiz 


Forhåndskunnskaper

Det er en fordel hvis elevene har fått svømmeopplæring og opplæring i livreddende førstehjelp (HLR) på hjemskolen før deltagelse på kurset. 

Elever med spesialbehov

Dersom din klasse har elever med spesielle behov, eller det er andre ting vi bør vite om, så ønsker vi å høre fra dere i forkant av besøket hos oss!  

Mat og drikke

Mat og drikke må medbringes! 

Sjekk værmeldingen før du kommer

Det er langt kaldere på sjøen enn på land! Ta med varmt og vindtett/vanntett tøy, og gjerne ekstra skift, i tilfelle du blir våt. Elevene er utendørs hele dagen!

Inviteres til å delta

Skolene får invitasjon til "Livredning i åpent vann". Det er dessverre ikke mulig å melde seg på, dette for at alle skolene skal få mulighet til å delta.

Bekreftelse på at skolen tar imot tilbudet sendes til: oslo.sjoskole@ude.oslo.kommune.no

Program Livredning i åpent vann:

 • Avgang Rådhusbrygge 2 kl. 09.00
  • Teoriundervisning i drukning og hypotermi underveis
 • Ankomst Storøya ca. kl. 10.00
 • Praktiske øvelser kl 10.15–11.00
 • Lunsj kl. 11.00–11.30
 • Praktiske øvelser fortsetter
 • Avgang Storøya ca. kl. 13.00
  • HLR øvelser og livredningsquiz underveis
 • Ankomst Rådhusbrygge 2 kl. 14.00
Drawing of a city

Svømmekunnskaper

Alle elever som skal være markører under øvelsene må kunne svømme.

Elevene må minst kunne svømme 200 m (4x frem og tilbake i 25m svømmebasseng) på dypt vann.

 

Elevene som skal i sjøen har på seg våtdrakt med hette, hansker og sko.

Elevene må ha med seg eget badetøy og håndkle!

Drawing of a city