Sjøvettopplæring

MS Folden på Borøya, med elever i jollene!

Elevene får praksis i ro-, seil- og motorbåter, samt navigasjonstokt mellom øyene i Indre Oslofjord med M/S Folden. Sjøskolen sender ut invitasjon om Sjøvettopplæring, dette for at alle skal få mulighet til å delta! Vi har kapasitet til ca. 70 % av skolene hvert år, og har derfor en "turnus" som gjør at alle skoler får tilbud i sin tur.

Sommerhalvåret

I sommerhalvåret (april-november) er det to-dagers sjøvettopplæring, hvor elevene får teoriundervisning og praksis med småbåter og tokt med M/S Folden.

  • Dag 1 er teori og småbåtpraksis på Sjøskolen.
  • Dag 2 er tokt med MS Folden.

Sjøvettopplæring er i tidsrommet kl. 09.15–14.00. 

Vinterhalvåret 

I den kalde delen av sesongen (mars, november og desember) erstattes to-dagers Sjøvettopplæring med en-dags Sjøvettopplæring. Dette gjør vi for å høyne sikkerheten ved at vi har kapasitet til å være 2 sjøskolelærere på en klasse.

En-dags Sjøvettopplæring er basert på at en lærer fra Sjøskolen kommer på besøk til teamet på 9. trinn, for å dele ut/gjennomgå pensumheftet i god tid før kursdagen, slik at elever og lærere skal få arbeidet med teoridelen på forhånd.

Elever med spesialbehov

Dersom din klasse har elever med spesielle behov, eller det er andre ting vi bør vite om, så ønsker vi å høre fra dere i forkant av besøket hos oss!

Mat og drikke

Mat og drikke må medbringes!

Sjekk værmeldingen før du kommer

Det er kaldere på sjøen enn på land. Ta med varmt tøy, og gjerne ekstra skift, i tilfelle du blir våt.

Program - dag 1 - sommer

Teori/småbåtpraksis på Hovedøya.

Kl. 0915: Overfart med M/S ”Folden”, fra Revierkaia til Hovedøya.

Kl. 0930: Inndeling i ”båtlag” (grupper) og forberedelse til småbåtpraksis med bl.a. innføring i sjøveisregler og kartarbeid/navigasjon.

Kl. 1130: Småbåtpraksis: Motorbåtkjøring, roing og seiling i joller.

Kl. 1300: Oppsummering og forberedelse til tokt neste dag.

Kl. 1345: Avmønstring (alle går i land) på Revierkaia.

 

Drawing of a city

Program - dag 2 - sommer

Tokt i Oslofjorden med M/S ”Folden”

kl 0915: Overfart fra Revierkaia, "Dag-1- klassen" seiles til Hovedøya, "Dag-2-klassen" fortsetter videre på tokt.

Kl. 0930: Toktstart fra Hovedøya.

Kl. 1100:  Vi gjør strandhugg på en øy. Vi har med 4 robåter som kan benyttes i pausen.

Kl. 1200: Vi kaster loss og setter kursen mot Oslo.

Kl. 1330: Vi svinger innom Hovedøya og henter ”Dag-1-klassen”.

Kl. 1345: Avmønstring (alle går i land) på Revierkaia.

Drawing of a city

Program - 1-dag - vinter

Program

Kl. 0915-0930: Overfart fra Revierkaia til Hovedøya

Kl. 0930-0945: Informasjon og inndeling av klassen i 2 grupper.

Kl. 0945-1130: Gruppe 1 har undervisning inne og småbåtpraksis. Gruppe 2 har tokt med MS Folden.

Kl. 1130-1200: Lunsj

Kl. 1200-1330: Gruppe 2 har undervisning inne og småbåtpraksis. Gruppe 1 har tokt med MS Folden.

Kl. 1330-1345: Transport tilbake til Revierkaia.

Drawing of a city