Sel i fjorden

Steinkobbe

I indre Oslofjord finnes det flere små kolonier av sel. Arten heter steinkobbe og individene kan bli opp til 100 kg tunge. Disse selfamiliene forflytter seg etterhvert som maten dens forflytter seg, og med litt kunskap og etterforskning, kan man anslå hvor de befinner seg til enhver tid.

Rett før høstferien hadde en selfamilie på tre tilholdsted rett sør for Heggholmen. Dette ligger på ruta til Sjøskolens båt MS Folden. Da kunne vi kjøre forsiktig opp til skjæret de lå på for å ta en nærmere kikk.