Rullestolbrukere

Skoleskipet M/S Folden har landgang tilpasset rullestolbrukere. Vi har flytebrygge med ramper, kran med løftesele som kan ta eleven ned i småbåtene. Hvis eleven ikke kan sitte uten støtte i ryggen har vi en større lettbåt (Pioner Multi) hvor vi kan løfte eleven om bord, slik at han/hun kan ta del i de praktiske øvelsene sammen med elevene i båtlaget og en lærer fra Sjøskolen. Vi har også handikapptoalett.

Eleven kan denne dagen, på grunnlag av informasjon og egen vurdering av forholdene om bord på MS Folden, vurdere om han/hun vil være med på toktet, som er dag 2 av sjøvettopplæringen.

Dersom din klasse har elever med spesielle behov, eller det er andre ting vi bør vite om, så ønsker vi informasjon av dere i forkant av besøket hos oss!

Epost: oslo.sjoskole@ude.oslo.kommune.no eller telefon: 22 67 87 27.