Skolens historie

Undervisningen på sjøskolen var et praktisk tilbud til grupper med valgfag fiske/sjøfart, og foregikk om bord i båten "Spero" som hadde kaiplass i Bjørvika.

I 1973 fikk skolen leie plass innenfor Revierhavnen på Hovedøya. "Sjøvett" ble kjøpt inn som skolefartøy.

På slutten av 70-tallet begynte skolen med "obligatorisk" sjøvettopplæring av elever på 8. trinn (nåværende 9. trinn).

I 1982 kjøper skolen inn motorseileren "Iljernet". Fartøyet brukes hovedsakelig av elevgrupper med valgfag båtliv.

I 1986 flytter skolen inn i nåværende lokaler på Hovedøya. Lokalene var tidligere base for "Bugser og Bjergningskompaniet".

I 2001 blir "M/S Folden" kjøpt inn som nytt skolefartøy.

I 2003 blir "Sjøvett" solgt. Hun tjenestegjorde som skoleskip i 30 år for skoleetaten. Over 100.000 elever i Osloskolen har i disse årene fått opplæring og kanskje sin første erfaring med sjø og båtliv om bord i denne skuta.

I 2009 startet Oslo Sjøskole med kurset "Livberging i åpent vann". Dette er et obligatorisk kurs for alle elever på 9. trinn. Årsaken til at dette kurset ble startet var et byrådsvedtak som skal ruste Osloskolenes elever til å reagere riktig ved ulykker på/ved sjøen. Dette kom som følge av flere drukningsulykker hvor Osloskolenes elever var berørt. 

I 2016 fikk Oslo Sjøskole besøk av ca. 6300 elever.

Her ser du bilde av stedet hvor Sjøskolen ligger i dag. Lekterformann Otto Østby sitter i båten på det blikkstille vannet, foran det lille skuret som tilhørte "Lægterkompaniet".

Her ser du et av de første bildene av stedet hvor sjøskolen ligger i dag. Lekterformannen Otto Østby står her foran det lille skuret som tihørte "Lækterkompaniet".  Dette skuret brant ned til grunnen 3. desember 1928.