Sjøskolen er i gang

2018 is

Sibirkulda er endelig borte, og ansatte ved Oslo sjøskole brukte den første timen av arbeidsdagen på å hakke opp isen i bukta på Hovedøya. Modige elever fra Ris skole navigerte med stålkontroll mellom isflakene på den første undervisningsdagen på Oslo sjøskole.